Nothing

Vše o letu balónem

  

Výběr lokality, nákupu letenky - registrace voucheru, plánování data letu

 

Vyhlídkový let naším sedmimístným horkovzdušným balónem Vám zaručí klidnou a bezpečnou plavbu nad krásou české krajiny v průběhu ranních a podvečerních letů. Budete mít jako na dosah ruky české hrady, zámky, hřebeny hor a kopců. Budeme za letu s vámi kopírovat profil terénu, klesneme k hladinám rybníků a obilných klasů na polích, poté zase bezpečně vystoupáme nad vrcholky stromů. Zažijte klid a krásu světa oblohy z výšky do 1000 metrů nad terénem. Zkušenosti našich pilotů Vám zaručí bezpečný a příjemný let a připraví Vám zatím neznámý krásný a romantický zážitek.

 

Výběr zájmové lokality a destinace vzletu

Vyberte si v oddílu lokality startu jednu z našich standardních vzletových destinací v záložce "Odkud poletíte - místa startu" nebo žádáme splňte podmínku pro výhodnou volbu Vaší individuální destinace.

 

Výběr individuálního nebo skupinového letu

Informujte se prosím v záložce ceník letenek o podmínkách a zvýhodnění nákupu letenky a vyberte si možnost, která Vám nejlépe vyhovuje. Doporučujeme využití slevových tarifů pro skupinové lety.

 

Nákup a zaplacení letenek

 Rezervujte si letenku v našem objednávkovém systému a buď ihned nebo v termínu Vám vyhovujícím později proveďte platbu buď bankovním převodem na fakturu, složenkou nebo kartou konto Fly Up Adventures s.r.o.. Po uhrazení plné ceny letenky nabývá letenka platnosti, můžete si naplánovat s operátorem termín letu a dohodněte s operátorem způsob doručení zakoupené letenky. 

Postup znovu krátce v bodech :
Cena Vaší letenky zahrnuje :

Uplatnění letenky:

 

Upozorňujeme klienty, že vouchery a nevyužité letenky, převzaté jako závazek od firmy Vzlétni s.r.o., pozbývají platnosti dne 31.12.2015.         

 

V případě, že si nebudete vědět rady nebo si nebudete jisti svým postupem, informujte se na kontaktech :

      - volejte operátora pro objednávku letů +420 602 317 578 nebo +420 602 615 793

anebo

        - pište na mail operátora info@fly-up.cz

Náš operátor Vám pomůže Váš let naplánovat anebo i zodpoví konkrétní dotazy, týkající se letu.

 

Poznámky k plánování termínu letu a základní pokyny a informace pro klienty

Termíny letů plánujeme zásadně podle předpovědi počasí několik dnů dopředu s klienty přihlášenými na let z jisté destinace. Podmínkou zahrnutí do skupiny k plánovanému letu je, aby klient měl platnou letenku (objednanou a zaplacenou letenku). S klienty pro naplánovaný let zůstaneme ve spojení pro případ nečekané změny počasí. Den předem termín potvrdíme definitivně. Každý klient je informován osobně. Pokud klient z osobních důvodů nemůže v plánovaném termínu letět, bude naplánován do skupiny pro další z dané destinace, anebo je možno se dohodnout jinak, například změnit destinaci termíny upravit, posunout a přidat další. 

 

Informace a pokyny pro klienty :

pokud jste už pročetli a vybrali, pokračujte v záložce NÁKUP LETENKY , kde provedete i REGISTRACI VOUCHERU, nezapomeňte uvést číslo voucheru, případně kód

Termín letu své posádky si můžete objednat, dohodnout  anebo ověřit na :

Zkušenosti našich pilotů vám zaručují bezpečný a příjemný let. Konečné rozhodnutí o uskutečnění letu, jeho odložení, zkrácení , přerušení nebo zrušení je v jakékoli fázi letu anebo jeho přípravy v plné pravomoci pilota.

 

Meteorologické informace

Můžete si zkontrolovat průběh prognózy vývoje počasí na veřejně přístupných oficiálních zdrojích

http://www.windguru.cz 

http://www.medard-online.cz 

http://www.chmi.cz

 

Východ a západ slunce

Pro Vaši informaci a lepší časový odhad při plánování Vašeho letu uvádíme zde zdroj, kde naleznete 

čas východu / západu slunce 

v den Vašeho zamýšleného letu. Je to i náš zdroj pro plánování denní doby vzletu.

Důvodem je opět klidný a bezpečný let, tedy jde o parametry ovzduší jako teplota vzduchu, síla větru a vývoj termiky, které se vyvíjení většinou až po ránu a opadají v podvečer.

Zásadně platí jako datum a čas odletu nebo srazu údaj, který Vám sdělí operátor osobní komunikací při potvrzení termínu letu nejpozději 24hodin předem !!!

 

Informace o režimu letu

Den letu

Každý pasažér by se měl dostavit ve stanovený čas na místo srazu. To bývá minimálně 30 minut před časem vzletu, který Vám potvrdíme den předem. Z místa srazu odjedeme na místo vzletu společně.

Lety provádíme asi 2 hodiny po východu slunce anebo 2 hodiny před západem z důvodu klidného ovzduší bez výskytu turbulence a větrných poryvů. Z tohoto důvodu je nutné dodržet čas odletu vzhledem k měnícím se ranním meteorologickým podmínkám a času západu slunce.

Mohlo by se přihodit, že i v průběhu přípravy balónu se meteorologická situace změní natolik, že let nebude moci být uskutečněn (z bezpečnostních důvodů létáme s pasažéry do rychlosti větru 4 m/s). Konečné rozhodnutí o provedení letu je vždy v pravomoci pilota.

Příprava balónu

Příprava balónu před vzletem trvá asi 30 minut. Před letem budete seznámení s historií balónové plavby, pilot vám popíše stavbu a způsob ovládání balónu. Dostanete základní informacemi o průběhu letu a veškeré bezpečnostní instrukce. Dostanete také časový prostor na jakékoli dotazy ohledně vašeho letu anebo balónovém létání obecně.

V rámci našeho neformálního a otevřeného vztahu ke klientům budete přítomni přípravě upevnění hořáků ke koši, kontrole plynových láhví, zkouškám hořáků, rozbalení obalu (balónu), naplnění obalu studeným vzduchem prostřednictvím motorového ventilátoru, poté naplněné obalu horkým vzduchem prostřednictvím hořáku. Při některých úkonech budete moci dokonce spolupracovat pod vedením doprovodu.

Po konečném „nafouknutí“ balónu pilot provede kontrolu obalu a ostatních částí pro zaručení bezpečnosti letu. 

Vzlet

Po ukončení přípravy budou všichni cestujících vyzváni k nastoupení do koše. I když je koš z bezpečnostních důvodu poměrně vysoký, samotné nastoupení je velice jednoduché a dosti komfortní díky bočním otvorům v koši a asistence doprovodu a pilota.

Samotný let

Celý let probíhá klidně, bezpečně a bez jakýchkoli turbulencí, kdy se balón vznáší nad povrchem země většinou do maximální dopředné rychlosti asi 14 km/h. Směr, stejně jako rychlost letu, nám určuje vítr. Pilot je schopen řídit jen výšku letu, a dále směru letu (azimut) jen díky fenoménu různých směrů větru v různých výškách, pokud taková situace nastane. To tedy pak znamená nastoupáním do určitých letových výšek tento azimut měnit.

Zpravidla se pohybujeme ve výškách od 0 do 300 metrů (na žádost a po souhlasu všech pasažérů v koši vám můžeme ukázat výšku i pohled z výšky 1000 metrů). Vertikální pohyby letu řídí pilot pomocí ohřívání vzduchu uvnitř obalu hořákem, či upouštěním vzduchu prostřednictvím "paraventilu" na vrcholku balónu.

Samotný vyhlídkový let trvá přibližně 1 hodinu. Ne vždy může být tato doba dodržena z důvodu hledání vhodného místa pro přistání. Při každém letu je místo přistání jiné, pilot tedy musí najít z důvodu bezpečného přistání nejvhodnější přistávací plochy v daném směru letu.

Po celou dobu letu je balón monitorován pracovníkem v doprovodném vozidle, který zajišťuje mimo rozvozu pasažérů i odvoz balónu po přistání je připraven v případě nutné technické asistence. Doprovod a pilot jsou po celou dobu letu stále v radiotelefonním spojení s náhradní telefonní linkou.

Během letu vám pilot vždy popisuje své další úmysly letu, vyslechne a jeli to možné, i splní vaše přání. Můžete poslouchat, fotografovat, filmovat nebo se jen "kochat" a užívat si klidného a tichého letu.

Přistání

Místo přistání se určuje výběrem vhodného terénu bez terénních překážek s ohledem na bezpečnost přistání, bez možnosti ohrožení pasažérů havárií a poškození zařízení balónu. Pro komfort klientů se snažíme létat v klidném počasí, samotné přistání tedy probíhá bezpečně a měkce jako do peřin. Po přistání hned doprovod řídí a asistuje při výstupu pasažéru ven z koše.

Po letu

Po dokončení Vašeho letu máme pro vás malé překvapení. Každý pasažér bude s přípitkem sektu slavnostně pokřtěn, jmenován do šlechtického stavu balónáře a obdarován památečním certifikátem a upomínkovým věcným dárkem na tento let.

Rozvoz pasažérů

Naši společnou akci ukončíme rozvozem pasažérů na místo srazu, popřípadě vzletu podle organizace letu v dané destinaci.    Zde Vám bude opět k dispozici pilot i pozemní personál pro případné dotazy, nejasnosti, rady nebo doplňující informace k letu, náš vztah ke klientům je velmi otevřený a neformální.

Těšíme se na náš společný let!